Bentuk tubuh adalah salah satu faktor penentu kepercayaan diri seorang wanita. Maka tidak mengherankan apabila para wanita berlomba-lomba untuk mengur